wczytywanie

Często zadawane pytania


Słowo elektrosmog jest określeniem sztucznie wygenerowanych pól, których źródłem jest technologia. Są to więc pola wygenerowane przez nas samych. Mają one wpływ na promieniowanie naturalne oraz pola energetyczne występujące na ziemi.Najlepiej zrezygnować z możliwie jak największej liczby źródeł promieniowania. Wyłączanie routera WLAN nocą, korzystanie z telefonów stacjonarnych (przewodowych) itp. Dodatkową ochronę zapewnia stosowanie technologii VIVOBASE.Przeprowadzono mnóstwo badań naukowych dotyczących szkodliwości i nieszkodliwości „elektrosmogu”. Wyniki wielu z tych badań potwierdzają, że elektrosmog ma szkodliwy wpływ na organizm. W szczególności należy podkreślić wyniki badań dotyczących otwierania bariery krew-mózg, tworzenia się glejaków i nowotworów części przedsionkowej nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Wyniki przeprowadzonych badań są niepokojące (przegląd badań naukowych jest publikowany na portalu www.emf-portal.de).W przypadku pól niskiej częstotliwości (do ok. 30 kHz) wśród ostrych oddziaływań biologicznych przeważa działanie drażniące na komórki zmysłowe, nerwowe i mięśniowe, które jest wywoływane przez prądy indukowane wewnątrz ciała. Efekty termiczne odgrywają jedynie drugorzędną rolę. Obecne wartości graniczne w dyrektywach o ekspozycji dotyczą jedynie kwestii niedopuszczalnie silnego ogrzewania tkanki organizmów.

Jednak również w przypadku słabszych pól obserwowane są różne działania biologiczne, takie jak np. wpływ na gospodarkę melatoninową, sprzyjanie powstawaniu i rozwojowi nowotworów lub zwiększenie ryzyka demencji (Alzheimer). Istnieje cały szereg badań epidemiologicznych lub eksperymentów laboratoryjnych, które wykazują związek między przyspieszeniem wzrostu nowotworu (w szczególności białaczki dziecięcej) a obecnością pól magnetycznych. Pola magnetyczne mogą potencjalnie powodować przyspieszony wzrost komórek rakowych już powyżej poziomu ekspozycji stałej wynoszącego zaledwie 0,4 µT (mikrotesli). Dostępne w tym zakresie wyniki badań należy jednak częściowo poddać dokładniejszej ocenie.
Pomimo tego Światowa Organizacja Zdrowa klasyfikuje słabe pola magnetyczne niskiej częstotliwości jako potencjalnie rakotwórcze.

Źródło wartości granicznych: www.maes.deTemat elektrosmogu dotyczy każdego z nas. Promieniowanie elektromagnetyczne ma dowiedziony wpływ na każdą biologiczną istotę żywą, tj. ludzi, zwierzęta i rośliny. Źródłami oddziaływań są również czynniki geograficzne, takie jak żyły wodne.Większość działań osłaniających służy do tłumienia promieniowania niskiej i wysokiej częstotliwości. Odbicia mogą jednak powodować ekstremalne wzmocnienie lub „nienaturalne” przesuwanie się pól oraz ich wzrost wykładniczy w innym miejscu (tworzenie się wiązek). Szczególnie problematyczny jest przy tym fakt, że tłumione są również niezbędne dla organizmów częstotliwości naturalne (np. częstotliwość rezonansowa Schumanna), a także ziemskie pole magnetyczne, ponieważ osłony te nie mają funkcji filtra.Zasada klatki Faradaya leży u podstaw wielu działań osłaniających. Dotyczy to również wnętrza samochodu. Liczne źródła pól elektromagnetycznych generowanych przez różne części samochodu są przyczyną zwielokrotniania i odbijania promieniowania we wnętrzu samochodowe.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym artykule: www.autobild.de | Magnetfeldbelastung – Elektrosmog im AutoTak, urządzenia te oddziałują na promieniowanie ziemskie, żyły wodne itp., tak samo, jak na sztucznie wytworzone pola elektromagnetyczne.Z reguły jedno urządzenie VIVOBASE HOME jest wystarczające, jednak w przypadku wysokiej wrażliwości na pola elektromagnetyczne w rzadkich przypadkach niezbędne są dwa urządzenia.Zasięg działania VIVOBASE HOME wynosi 30 m, a działanie ochronne przenika również przez ściany i sufity.Technologia VIVOBASE działa niezależnie od różnych (niejonizujących) zakresów częstotliwości


do_gory