wczytywanie

Legal

Dane zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG):

DomDrewno100
Łazy Biegonickie 169, 33-340 Stary Sącz

Kontakt

Tel.: +48 885 394 154
E-Mail: info@vivobase.pl

Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępniła platformę online do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/..
Poszukaj adresu e-mail naszej firmy w sekcji „Odcisk”.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich / uniwersalna komisja arbitrażowa

Nie jesteśmy prawnie zobowiązani ani chętni do udziału w procesie rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym.

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawca usług ponosimy odpowiedzialność za własne treści oferowane na tej stronie zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych. Zgodnie z §§ 8–10 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania ani badania przekazywanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych, które mogą wskazywać na działania niezgodne z prawem.

Przepis ten nie znosi obowiązku usuwania lub zapobiegania wykorzystywaniu informacji zgodnie z prawem ogólnym. Pytanie o odpowiedzialność za tego rodzaju treści powstaje dopiero w momencie, gdy dowiadujemy się o konkretnym nielegalnym akcie. Po dowiedzeniu się o nielegalnej akcji, takie treści zostaną usunięte z witryny tak szybko, jak to możliwe.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego powodu nie bierzemy odpowiedzialności za treści zewnętrzne. Treść połączonych stron internetowych jest wyłączną odpowiedzialnością dostawcy lub operatora tych stron. Treść połączonych stron w momencie łączenia została sprawdzona pod kątem istnienia przedmiotowej treści. Nielegalne treści nie były widoczne w momencie połączenia.

Bieżące monitorowanie powiązanych treści bez konkretnych dowodów naruszenia prawa nie jest jednak możliwe. Jeśli dowiemy się, że powiązane treści naruszają prawo, wszystkie takie linki zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe.

Prawa autorskie

Treści i prace na tej stronie utworzone przez operatora strony podlegają niemieckiej ustawie o prawie autorskim. Powielanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie poza dozwolonymi granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub. twórca. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko w celach prywatnych, ale nie w celach komercyjnych.

Prawa autorskie stron trzecich nie dotyczą treści tej witryny, które nie zostały utworzone przez operatora witryny. W szczególności treści stron trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli zostaniesz ostrzeżony o naruszeniu praw autorskich, niezwłocznie nas powiadom. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, usuniemy takie treści z naszej strony tak szybko, jak to możliwe.

do_gory