wczytywanie

Vivobase Animal

Dla zwierząt

Cena: 2 180,00

Kod:

Masz pytanie? Zadzwoń do nas:
+48 885 394 154

Ochrona przed elektrosmogiem dla twoich zwierząt

Postępująca mechanizacja w stajniach, oborach i budynkach hodowlanych np. dzięki elektronicznie kontrolowanym poidłom, robotom udojowym i automatycznym karmnikom, zwiększaja się narażenia na oddziaływanie elektrosmogu u ludzi i zwierząt. Zwierzęta w ogrodach zoologicznych i parkach przyrodniczych umiejscowionych w dużych miastach są mocno obciążone skutkami elektrosmogu.

Mimo że badania nad wpływem elektrosmogu na zwierzęta są wciąż na samym początku, uważamy, że wpływ promieniowania elektromagnetycznego na procesy biologiczne zwierząt jest porównywalny z wpływem na ludzi. VIVOBASE ANIMAL chroni ciało ludzkie i zwierzęce przed elektrosmogiem, aktywując naturalną tarczę ochronną bez rezygnacji z zalet nowoczesnej technologii.

Skuteczność urządzeń VIVOBASE HOME, CAR, MOBILE i CORPORATE została udowodniona w badaniach naukowych. Ponieważ VIVOBASE ANIMAL opiera się na tej samej technologii, uważamy, że skuteczność wykazana w badaniach można również w pełni przenieść na VIVOBASE ANIMAL. Ponadto skuteczność jest potwierdzona na podstawie pomiaru.

Vivobase Animal
do_gory