wczytywanie

Zasada działania produktów Vivobase

Nasze ciało składa się w większości z wody i jest sterowane impulsami bioelektrycznymi. Elektrosmog może zakłócać te naturalne procesy poprzez przenikające przez ciało promieniowanie. Utrudnia to optymalne zaopatrywanie komórek w składniki odżywcze. Produkty VIVOBASE oferują ochronę przed elektrosmogiem poprzez generowanie określonego pola imitującego pole naturalne, a tym samym mogą być stosowane bez żadnych zastrzeżeń.

W odróżnieniu od pól elektromagnetycznych będących źródłem częstotliwości i wibracji oraz ruchów (porównywalnych do zasady działania kuchenki mikrofalowej) pole to nie powoduje powstawania ruchów. Urządzenia VIVOBASE nie mają wpływu na naturalne procesy przemiany materii w komórce.

Generowane pole wyrównuje cząsteczki wody w górnej warstwie skóry istot żywych (polaryzacja orientacyjna). Cząsteczki wody są bipolarne – ich asymetryczna konstrukcja sprawia, że posiadają stały elektryczny moment bipolarny. Oznacza to, że jedna strona jest naładowana ujemnie (atom tlenu), a druga strona – dodatnio (obie cząsteczki wodoru). Specjalne pole generowane przez produkty VIVOBASE uniemożliwia cząsteczkom wody w ciele układanie się według promieniowania elektromagnetycznego wysokich i niskich częstotliwości. Dzięki temu komórki ciała są w stanie pobierać wystarczająco dużo wody, a szkodliwy wpływ elektrosmogu zostaje znacząco zredukowany. Pozwala to istotom żywym na zachowanie zdrowia pomimo otaczającego je promieniowania.


Ochrona przez polaryzację

Zachowanie fizyczne cząsteczek wody w organizmie pod ochronią VIVOBASE.

Z ochroną Vivobase:
ciało jest chronione przed elektrosmogiem i promieniowaniem elektromagnetycznym ziemskim. VIVOBASE generuje pole elektrostatyczne, które jest w stanie ustabilizować dipolarne ułożenie cząsteczek wody w ciele.

Bez ochrony Vivobase:
promieniowanie elektromagnetyczne może bez przeszkód przenikać przez ciało zaburzając dipolarne ułożenie cząsteczek wody w organizmie.


Schemat porównawczy podaży cząsteczek H2O w błonie komórkowej

Środowisko elektromagnetyczne wpływa na przestrzenne położenie dipoli H2O

Electrosmog zakłóca transport cząsteczek H2O przez błonę komórkową, co ma duże konsekwencje dla zdrowia.

Bez promieniowania elektromagnetycznego
brama otwiera się dla prawidłowo spolaryzowanej cząsteczki.

Z promieniowaniem elektromagnetycznym
cząsteczka nieprawidłową polaryzację, brama pozostaje zamknięta. Cząsteczka jest odrzucana z powodu nieprawidłowego położenia przestrzennego.


Jakość wody jest zachowana

Wpływ struktury cząsteczek wody określony w badaniu BionEvapo®

Ryc. 1: Vivobase Wł+telefon komórkowy Wł.

Ryc. 2: Vivobase Wł+telefon komórkowy Wył.

Ryc. 3: Vivobase Wył+telefon komórkowy Wł.

Ryciny pokazują cząsteczkę wody na początku eksperymentu i poniżej po eksperymencie.

Wynik: zastosowanie VIVOBASE w dużym stopniu neutralizuje wpływ promieniowania elektromagnetycznego, a cząsteczka wody zachowuje swój naturalny kształt (ryc. 1 i ryc. 2). Bez VIVOBASE naturalna struktura cząsteczki wody ulega zniszczeniu (ryc. 3). VIVOBASE utrzymuje naturalną strukturę cząsteczki wody.

Z tego można wywnioskować, że technologia VIVOBASE ma ochronny wpływ na wodę przed promieniowaniem mobilnym, a także zwiększa wpływ czynnika wpływającego na normalny czas.

Wszystkie te analizy (analiza wizualna, analiza częstotliwości, analiza ciągłego zmniejszania struktury) wskazują, że technologia VIVOBASE chroni wodę przed promieniowaniem mobilnym. Potwierdza to także wpływ kompensacyjny, który znaleźliśmy u probantów w dalszych badaniach (patrz badania z Bion Institute).


Efekt anteny naszego ciała

Naturalnie otaczają nas pola magnetyczne i głównie statyczne, które mają fundamentalne znaczenie dla życia na ziemi. Nasze serce i mózg są kontrolowane i regulowane przez wewnętrzne impulsy bioelektryczne. Ptaki wędrowne i inne zwierzęta wykorzystują te pola do orientacji, komunikacji i rejestracji warunków środowiskowych.

Postęp technologiczny i rozbudowa różnych sieci (radar, komunikacja mobilna itp.), doprowadziły do wybuchu sztucznie generowanego promieniowania elektromagnetycznego (elektrosmog), na który my i całe środowisko jesteśmy narażeni każdego dnia. Trend nadal rośnie.

Electrosmog może mieć zasadniczy wpływ na procesy biologiczne w naszym ciele.

Co gorsza, nasze ciało działa jak antena, która może odbierać i wzmacniać promieniowanie elektromagnetyczne. Czy znasz efekt, gdy chcesz dostroić stację radiową? Po dotknięciu anteny odbiór urządzenia ulega znacznej poprawie, ponieważ ciało wzmacnia odbiór częstotliwości radiowych.

Ryc. 1 wyraźnie pokazuje, że ludzie mają funkcję anteny, która wzmacnia sygnały. Tutaj różne częstotliwości (0–21000 Hz) są rejestrowane w określonym przedziale czasu i wyświetlane graficznie (z bezpośrednim kontaktem i bez kontaktu z osobą testującą).

Ryc. 1: Porównawcza reprezentacja promieniowania otoczenia i wzmacniającej funkcji anteny ludzkiego ciała *

* Mierzone za pomocą dostępnego w handlu miernika częstotliwości.
0-15 sekund → urządzenie pomiarowe rejestruje istniejące pola bez kontaktu z osobą testującą
po 15 sekundach → Antena urządzenia pomiarowego jest umieszczana bezpośrednio na osobie testującej

Wpływ VIVOBASE Mobile na funkcję anteny

Poniższa konfiguracja pomiaru pokazuje wpływ VIVOBASE Mobile na funkcję anteny. Po włączeniu VIVOBASE Mobile, tendencja spadkowa efektu anteny staje się widoczna po krótkim czasie.

Ryc. 2: Przedstawienie funkcji anteny w VIVOBASE Mobile

Po 15 sekundach wpływ promieniowania elektromagnetycznego mierzy się bezpośrednio u osoby badanej, wzrost linii widmowych ujawnia znaczny wzrost ekspozycji na promieniowanie z powodu funkcji anteny. VIVOBASE Mobile jest włączany od 30-sekundowego znacznika czasu. Poniższy przebieg linii widmowej wykazuje wyraźnie malejącą tendencję, chociaż pomiar trwa tylko 106 sekund.
Pomiar w ciągu 48 godzin przy ciągłym używaniu VIVOBASE Mobile pokazano na ryc. 3. Podczas korzystania z VIVOBASE Mobile funkcja anteny ciała znacznie się zmniejsza.

Ryc. 3: Przedstawienie funkcji anteny w VIVOBASE Mobile po 48 godzinach

do_gory